Notamment recherche de livre

 

Auteur: Leszczyc, Zbigniew

Titre: Herby szlachty polskiej. Z przedmową Wacława Gąsiorowskiego. T. I-II

Lieu: Poznań Warszawa Lwów

Editeur: Nakładem Antoniego Fiedlera, E. Wende & Ska (T. Hiż i A. Turkuł), H. Altenberg. Druk Antoni Fiedler w Poznaniu

Date: 1908

Description: 25 cm, pages [6], 1-232 ; pages [6], 233-351, [1], tabl. ryc. 88 (heraldic chromolithography)

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Prix: 1350 PLN