Notamment recherche de livre

 

Titre: Zbiór urządzeń i przepisów dotyczących wykonania prawa hypotecznego.

Lieu: Warszawa

Editeur: W Druk. Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości

Date: 1847

Description

Notes

Prix: 300 PLN