Notamment recherche de livre

 

Titre: Konstytucje Publiczne Sejmu Extraordynaryjnego Warszawskiego pod węzłem Generalnej Konfederacyi Obojga Narodów trwaiącego roku 1773. dnia 19. kwietnia zaczętego, a z limity y sześciu prorogacji w roku 1775, przy utwierdzeniu dzieł generalnych konfederacyi y rozwiązaniu onychże skończonego … uchwalone. T. 1-2.

Lieu: Warszawa

Editeur: W Druk. Scholarum Piarum

Date: 1775

Description

Notes

Prix: 900 PLN