Notamment recherche de livre

 

Auteur: przez Jul. Urs. Niemcewicza

Titre: Bayki i Powieści. Edycya druga, do któréy przydane są nowe i niewydane ieszcze bayki, powieści, dumy i inne rymy. T. 1-2

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakładem i drukiem N. Glücksberga

Date: 1820

Description: 20 cm, card [1], pages 234, [3] ; pages 246, [3]

Notes: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Prix: 950 PLN