Notamment recherche de livre

 

Titre: Biblia Sacra, to iest wszystkie księgi Starego i Nowego Przymierza z żydowskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone, a teraz podług edycyi gdańskiey roku 1632, przedrukowane.

Lieu: Halle

Editeur: Druk S. Orban

Date: 1726

Description

Notes

Prix: 1400 PLN