Notamment recherche de livre

 

Auteur: Kola Dymitr Franciszek

Titre: Traktat krótki o heraldyce, to iest o herbach rodowitych, do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia JMci Kaspra Lubomirskiego, Woiewodzica Krakowskiego, fundatora Prowincyi Polskiey Scholarum Piarum. Przez Xiedza ... z przydatkiem introdukcyi do historyi uniwersalney napisany y Temuż Jaśnie Oświeconemu Xiążęćiu JMći dedykowany.

Lieu: Warszawa

Editeur: W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey XX. Scholarum Piarum

Date: 1747

Description

Notes

Prix: 2200 PLN