Notamment recherche de livre

 

Auteur: Kossak, Juliusz; Tondos, Stanisław
Titre: Klejnoty miasta Krakowa. Dwadzieścia cztery widoków w chromolitografi ach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka i Stanisława Tondosa. Z tekstem historycznym prof. Wład[ysława] Łuszczkiewicza oraz z przedmową dr. Maryana Sokołowskiego.
Lieu: Kraków
Editeur: Nakład i własność Kutrzeby & Murczyńskiego
Date: 1886-1887
Description
Notes
Prix: 4000 PLN