Notamment recherche de livre

 

Auteur: Mędrzecki, J.

Titre: O prawie rzeczowem polskiem opartem na jawności xiąg ziemskich lub grodzkich a w skutku tego o ważności zapisu i przeniesienia ad forum proprium recognoscentis. Wyjątek z ustaw dawnych polskich.

Lieu: Warszawa

Editeur: Druk. A.Gałęzowskiego i Komp.

Date: 1828

Description

Notes

Prix: 350 PLN