Notamment recherche de livre

 

Auteur: Shakespeare, William

Titre: Shakespeare William. Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira). Wydanie illustrowane ozdobione 545 drzeworytami rysunku H.C. Selousa. Przekład St. Koźmiana, J. Paszkowskiego i L. Ulricha. T. 1-3.

Lieu: Warszawa

Editeur: Nakł. Spółki Wyd. Księgarzy

Date: 1875/1877

Description

Notes

Prix: 1600 PLN